വേണം പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ജിവനോടെ

Edition: l E

കെ. എസ്. എസ്. പി.

₹ 10

ജിവിതശൈലിയും ആരോഗ്യവും

Edition: lI E

ശശിധരന്‍ പി.കെ ഡോ

₹ 70

പ്രകൃതിയും മനഷ്യനും

Edition: l E

ഗണേഷ് കെ.എന്‍ ഡോ

₹ 325

കണക്കിന്റെ കിളിവാതില്‍

Edition: VE

ചന്ദ്രന്‍ എം.കെ പ്രൊഫ

₹ 90

പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

Edition: II E

ബോസ് എ.എ

Reference ₹ 35

വീണ്ടെടുപ്പുകള്‍

Edition: II E

സുനില്‍.പി. ഇളയിടം

₹ 375

ഐന്‍സ്റ്റൈന്‍ സഹസ്രാബ്ദപൂരുഷന്‍

Edition: l E

ജനാര്‍ദ്ദനന്‍ കെ.ആര്‍ പ്രൊഫ

₹ 140

യൂഗോ ഛാവേസ് - ഒരു രാഷ്ട്രീയ ജീവചരിത്രം

Edition: l E

പരമേശ്വരന്‍ എം.പി ഡോ

₹ 120

വേണം മറ്റൊരു കേരളം വേണം മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യവിദ്യാഭ്യാസം

Edition: l E

കെ. എസ്. എസ്. പി.

Popular Science ₹ 10

ഗാന്ധി

Edition: Il E

സച്ചിദാനന്ദന്‍ കെ പ്രൊഫ

Reference ₹ 90

വേണം കേരളത്തിനൊരു ജനപക്ഷ ഗതാഗതനയം

Edition: l E

കെ. എസ്. എസ്. പി.

Popular Science ₹ 10

വേണം മറ്റൊരു കേരളം വേണം മറ്റൊരു ജനകീയാരോഗ്യനയം

Edition: l E

കെ. എസ്. എസ്. പി.

Popular Science ₹ 10

ആരുടെയാണീ ഭൂമി? പരിസ്ഥിതിയും വികസനവും

Edition: l E

മേനോന്‍ ആര്‍.വി.ജി ഡോ

Popular Science ₹ 100

ലോകജാലകം - നൗറു മുതല്‍ ബര്‍ക്കിന ഫാസോ വരെ

Edition: l E

ഇക്ബാല്‍ ബി ഡോ

₹ 130

മന്ദാകിനി പറയുന്നത്

Edition: VIl E

വിമലാ മേനോന്‍

Stories ₹ 45

സ്ത്രീപഠനം - കേരളസ്ത്രീ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ? എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു?

Edition: l E

കെ. എസ്. എസ്. പി.

Popular Science ₹ 150

കേരളത്തിലെ നീര്‍പ്പക്ഷികള്‍

Edition: l E

ബാബു.പി.പി.കരക്കാട്ട്, അഭിലാഷ്

Natural Science ₹ 150

ദൈനംദിന രസതന്ത്രം

Edition: l E

രവീന്ദ്രന്‍ പി.കെ പ്രൊഫ

₹ 100

മാനത്തേക്കൊരു കിളിവാതില്‍

Edition: VII E

സംഘം ലേഖകര്‍

₹ 220

പശ്ചിമഘട്ടപരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധ റിപ്പോര്‍ട്ട്

Edition: III E

കെ. എസ്. എസ്. പി.

₹ 700