ഇഴയുന്ന കൂട്ടുകാര്‍

ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പി.കെ

Author: ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പി.കെ

Edition: III E

Popular Science

₹ 120

സര്‍പ്പക്കാവുകളും സര്‍പ്പാരാധനയും ഉള്ള നാടാണ് കേരളം. അതേസമയം പാമ്പ് എന്നുകേട്ടാല്‍ ഭയവും അറപ്പുമാണ്. എന്നാല്‍ പാമ്പുകള്‍ മറ്റനേകം ജന്തുക്കളെപ്പോലെയുള്ള ജീവികളാണ്. അവയുടെ മുഖ്യ പ്രതിരോധായുധം വിഷപ്പല്ലുകളാണെന്നുമാത്രം. പാമ്പുകളെ അറിയുവാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ അവയെപ്പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ മാറും. കേരളത്തില്‍ സാധാരണ കാണുന്ന പാമ്പുകളെ കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകമാണിത്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളായി പാമ്പുകളെ കാണുവാന്‍ ഈ പുസ്തകം സഹായിക്കും.